WEBzona

BONUS: Kupon 1200 PLN na kampanie Google Ads

Czym jest GNU GPL

Licencja GNU General Public License (GNU GPL) to otwarta licencja oprogramowania, mająca na celu zapewnienie użytkownikom wolności w zakresie korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania.

Charakterystyka GNU GPL

  • GNU GPL jest licencją otwartą, co oznacza, że umożliwia swobodne korzystanie, studiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania.
  • Kluczowym aspektem jest przekazywanie użytkownikom pełnej kontroli nad oprogramowaniem, zgodnie z zasadą wolności.

Zastosowanie do motywów i wtyczek WordPress

  • Motywy i wtyczki WordPress, zgodnie z polityką platformy, muszą być licencjonowane zgodnie z warunkami GNU GPL.
  • W praktyce oznacza to, że kod źródłowy motywów i wtyczek musi być dostępny publicznie, a użytkownicy mają prawo do dowolnej modyfikacji i rozpowszechniania tych rozszerzeń.

Wolność rozpowszechniania i modyfikacji

  • Użytkownicy mają prawo swobodnie rozpowszechniać i modyfikować motywy oraz wtyczki WordPress, co wspiera ideę otwartego udostępniania i współpracy.

Dostępność kodu źródłowego

  • W kontekście GNU GPL, twórcy motywów i wtyczek muszą udostępniać kod źródłowy razem z dystrybuowanym produktem, umożliwiając innym zrozumienie działania kodu i dokonywanie modyfikacji.

Brak ograniczeń co do liczby kopii

  • Licencja nie nakłada ograniczeń na liczbę kopii oprogramowania, co oznacza, że każdy otrzymujący kopię motywu czy wtyczki może z nich korzystać, modyfikować i rozpowszechniać bez dodatkowych ograniczeń.

Licencja w przypadku dystrybucji poza WordPress.org

  • Warto zauważyć, że niektóre firmy mogą próbować narzucić dodatkowe ograniczenia w przypadku motywów i wtyczek dystrybuowanych poza oficjalnym repozytorium WordPress.org. Niemniej jednak, zgodność z zasadami licencji GPL pozostaje kluczowa.

Inne kluczowe zasady licencji GPL

  • Licencja wprowadza również inne kluczowe zasady, takie jak zakaz stosowania dodatkowych ograniczeń związanych z zarządzaniem prawami cyfrowymi (anti-DRM), konieczność umieszczania informacji o licencji w kodzie źródłowym, i inne, które podtrzymują zasady otwartości i wolności oprogramowania.

Aktualne zapisy licencji GNU GPL

GNU GPL v3 logoPełny tekst Licencji GNU General Public License (GNU GPL) jest dostępny na oficjalnej stronie Free Software Foundation (FSF). Poniżej link do tekstu licencji w jej najnowszej wersji:

GNU General Public License, wersja 3 (GPL-3.0)

Na tej stronie udostępniony jest tekst licencji wraz z wyjaśnieniami i dodatkowymi informacjami. Warto pamiętać, że licencja ta jest dostępna w różnych wersjach (1, 2 i 3), więc ważne jest, aby weryfikować dokładnie, która wersja obowiązuje w przypadku konkretnego oprogramowania.

Nalezy też zwrócić uwagę, że korzystając z konkretnego motywu lub wtyczki WordPress, informacje na temat licencji zazwyczaj dostępne są w plikach readme lub w dokumentacji dostarczonej wraz z danym rozszerzeniem. To ważne, aby mieć pełną świadomość warunków korzystania z oprogramowania i zgodność z zasadami licencji GPL.

Shopping cart close